Astor Enerji, tüm faaliyetlerinde çevre bilinci konusunda olabildiğince hassas davranmayı taahhüt eder. Bu amaçla çevreye yönelik kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer yükümlülüklere bağlı olarak ISO 14001 standardına uygun çevre yönetim sistemini oluşturacak ve sürekli iyileştirme çalışmaları ile destekleyerek güçlendirecektir.

Yarınlarına bugünden daha yaşanabilir bir çevre bırakmak en önemli görevlerimizden biridir.

Bu kapsamda;

  • Tüm çalışanlarına çevre bilincini yerleştirmek,
  • Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel atık miktarını azaltma yönünde çalışmak ve mevcut atıkları kanun ve yönetmelikler çerçevesinde bertaraf etmek,
  • Çevre kazalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak, tedarikçilerimizin çevre konusunda duyarlılığını arttırmak

temel politikamızdır.