TR / EN

"İş insanlarla başlar" diyorsanız

Başarıya ulaşmak için doğru seçim yapın.

Her işi değil en iyi olduğumuz işi yapıyoruz.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkisiyle hizmet vermeye devam...

Neden Biz?

UZMAN KADRO
Çalışmalarımızın verdiği sonuçlar ile sunduğumuz hizmetler, alanında profesyonel kişiler tarafından sağlanmaktadır.
KALİTE
Eymen OSGB olarak verdiğimiz hizmet kalitesiyle güvenilir çalışma ortamları oluşturacağımızı garanti ederiz.
MEMNUNİYET
İhtiyaç ve beklentilerinize önem veriyoruz. Hizmetlerimizi geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için çalışmalarımızı sürekli gözden geçiriyoruz.
SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ
Teklifimizde ve sözleşmemizde her ne söylediysek hatırlatmanıza gerek kalmadan yapacağımızı garanti ediyoruz.

Biz Kimiz?Bugünün güvenliği, yarının başarısıdır!

[Devamı]

0

DENEYİM

0

FİRMA

0

ÇALIŞAN

Blog Yazıları

Bazıları /

TÜMÜ

İş Kazası Nedir?

iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydan gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olaydır.

31 Mart 2023

Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birim Ne İş Yapar?

Mutfak, bulaşıkhanesi ve restoran gibi çalışma ortamları, uygun önlemler alınmadığında çalışanların sağlık ve güvenliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal ve güvenlik riskleri oluşturabilir. Bu riskler, aşçılar, aşçı yardımcıları, bulaşıkcılar, servis görevlileri ve temizlik personeli gibi çalışanları etkiler. Ancak, uygun önlemler alındığında, çalışanların bu risklerden korunması mümkündür. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri, bu işyerlerinde risk analizi yaparak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vererek ve periyodik sağlık muayeneleri gerçekleştirerek çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlar.

30 Mart 2023

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birim Fimaları Nasıl Çalışır ?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB), iş yerlerinde oluşabilecek riskleri azaltmak için iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunan özel şirketlerdir.

30 Mart 2023

Proje Markaları

Sık Sorulan Sorular

Risk analizi nasıl yapılır?

Risk Analizi işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

İş güvenliği uzmanı bulunması zorunluluğu nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası kimlere verilir?

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; 1) B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara, 2) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara, 3) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara, 4) İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine, 5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl fiilen görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına verilir.

Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı belgeleri geçerli midir?

Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan; – Sahip olduğu belge ile en az yedi yıl çalıştığını belgeleyenlerden A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara A sınıfı, – Sahip olduğu belge ile en az üç yıl çalıştığını belgeleyenlerden B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara B sınıfı, – Sahip olduğu belge ile müracaat ederek yapılacak C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara C sınıfı, iş güvenliği uzmanlığı belgesi verilir.

Çevre İzni – Lisansı Nedir?

29.04.2009 Tarih, 27214 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereği, Çevreyi etkileyen alanlarda faaliyet gösteren tesislerin almaları gereken izin ve lisansları, önceki gibi ayrı ayrı değil tek bir kalemde ve elektronik ortamda alması gerekmektedir. İşletmelerin kuruluş aşamasından itibaren almak zorunda oldukları çeşitli izin ve lisansların başvuruları tek bir noktadan yapılmakta, bu başvurular yetkili merciler tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda yine tek bir noktadan onaylanmaktadır. Yönetmelik gereği, işletmelerin yapacakları başvurular ile aylık, yıllık izleme ve değerlendirme sürecini işletmeler adına bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Yetkili Çevre Danışmanlık firmaları yapmaktadır.

Proje Tanıtım Dosyası Nasıl Hazırlanır?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğine göre, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporuna tabi kurum, kuruluş ve işletmeler özelliklerine göre iki gruba ayrılmıştır. Birinci grupta yönetmeliğin EK-1 listesinde yer alan veya bakanlıkça “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli”dir kararı verilen bir proje için özel bir formata göre hazırlanacak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu yer alır. İkinci grupta ise, yönetmeliğin EK-2 listesinde yer alan projelere Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, proje sahibi, bir dilekçe ekinde Ek-IV’ e göre hazırlayacağı üç adet Proje tanıtım dosyası ve eklerinde yer alan bilgi belgelerin doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısı ile imza sirkülerini Bakanlığa sunar. Bakanlık, proje için hazırlanan proje tanıtım dosyasını Ek-IV de yer alan kriterler çerçevesinde inceler.